14.04.2023. Jelena Vlahović, nam je održala predavanje o Utjecaju mjesečevih mijena na ribolov, o važnosti ribe u prehrani. Predavanje je održano u školskoj knjižnici.
Učenici su tom prilikom u bilježnici s mjesečevim mijenjama , mogli vidjeti pratiti mijene za 2023. godinu, koja je izrađena prema Ribarskom kalendaru, kojega smo dobili na dar u Tvornici. Predavanje je bilo interesantno jer smo naučili da čovjek oduvijek živi prema prirodi i u skladu s njom, a tako treba i ostati, bez obzira na nove tehnologije i otkrića.
 

_____________________

29.04.2023.

Objavljen članak u Slobodnoj Dalmaciji