S ribom mogu sve

WEB PROJEKAT U IZRADI OVAJ PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO